INFO: +420 466 946 158 | obecstrasov@email.cz
Dnes je 16. dubna 2024 a svátek má Irena 6°C | Zítra Rudolf 8°C

Historie obce

Historie obce

Obec Strašov náleží k mikroregionu Kladrubsko v Pardubickém kraji, nachází se mezi městy Přelouč a Chlumec nad Cidlinou, v širším pásu Polabské nížiny na rozvodí řek Labe, Cidliny a Bystřice v nadmořské výšce 216 m.n.m. Rozloha obce je 10,12km2 ,  Ke dni 31.12.2010 žilo v obci 329 obyvatel.

Ves leží téměř v rovině na úpatí mírného svahu, která se zvedá východním směrem. Severně od obce se rozkládá rybník, který je navržen k vyhlášení přírodní rezervací. První písemná zmínka o rybníku se datuje do roku 1517. Jeho břehy jsou lemovány rákosinami, za nimiž navazují mokré a slatinné louky, které patří k floristicky nejbohatším v Pardubickém kraji. V lokalitě rybníka byly nalezeny vzácné druhy rostlin a to i z červeného seznamu ohrožených druhů. Rybník je napájen Strášovským potokem, tekoucím od obce Vápno a v jeho středu je ostrov vytvořený ze sedimentů.

Strašov je charakteristický svými rozsáhlými návesními vodními plochami. K vybavenosti obce patří obchod se smíšeným zbožím, hostinec, obchod s oděvy, autodoprava, truhlářství, zahradnictví a zámečnictví. Dále pak zde můžeme najít veřejnou knihovnu, letní parket nebo sportovní areál s fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty. V obci se nenalézají téměř žádné dochované historické objekty. Lze jmenovat pouze dřevěný kříž na severním konci obce, dále pak kamenný kříž s reliéfem panny Marie z roku 1881 se zvoničkou na návsi v sousedství Obecního úřadu a památníkem obětem 1 sv. války v blízkosti obchodu.

První písemná zmínka o obci Strašov se datuje do doby počátku 14století, kdy obec náležela ke zboží panství Hradišťsko, které bylo v držení Sezima z Hořepníku resp. Dětocha z Třebelovic. Po smrti Dětocha připadlo panství rodu Rožmberků a právě zde dochází k první zmínce o obci Strašov (r.1337), když Mikeš zvaný Pískle protestoval proti přidělení panství Petru z Rožumberka a dělal si písemný nárok mimo jiné na obec Strašov. Roku 1420 prodal Oldřich II. celé hradišťsko-žiželické panství králi Zikmundovi, který ho daruje rodu Valdštejnů. V dalších letech vlastnil panství a tudíž i Strašov rod Pernštejnů a bylo to období, kdy se celé panství hradišťské stalo zástavním břemenem a vystřídalo se zde spousta majitelů, což mělo negativní vliv na jeho rozvoj. V roce 1547 převedl Jan z Pernštejna svá práva na krále Ferdinanda, kterému podstoupil i svoje dědičné panství Chlumec nad Cidlinou, od této doby bylo panství Hradišťsko spojeno s panstvím Chlumeckým. V roce 1577 se dostává panství do rukou Janu ze Vchynic a po vleklých sporech a obratech zůstává panství v majetku rodu Vchynských (později Kinských) až do roku 1848. Roku 1849 byla v obci na základě prozatímního zákona ustanovena samospráva, v čele úřadu stál starosta, dva radní a několik členů zastupitelstva. K těm významnějším událostem pozdější doby patří také založení místního Sboru dobrovolných hasičů v roce 1897,který funguje v obci dodnes.

Činnost obecního zastupitelstva pokračovala až do roku 1945, kdy bylo nahrazeno Místním národním výborem a jeho činnost byla obnovena po převratných událostech v roce 1989.

Sledujte nás i na sociálních sítích